Uw eigen project support office

Landelijke implementatie van een nieuw computersysteem, een verhuizing of een reorganisatie? Genoeg voorbeelden van kleine en grootschalige projecten die speciale begeleiding behoeven.

Is er een plan van aanpak; welke versie is de laatste; hoe archiveren wij projectinformatie; hoe ziet onze correspondentie eruit; wie zijn er bij het project betrokken; wat is er opgeleverd; wat dient er nog opgeleverd te worden en wanneer; worden de budgetten gehaald ?

Allemaal vragen waarmee de Projectmanager te maken krijgt.

Door vanaf het begin af aan een degelijk projectbureau in te richten zal de uitvoering van het project beter beheersbaar blijven. Uit ervaring is gebleken dat deze ondersteuning vaak te laat of niet goed op gang komt, waardoor waardevolle tijd en geld verloren gaat.

Project Support Office B.V. onderscheidt zich door zich te specialiseren binnen dit concrete vakgebied en levert personele ondersteuning op projecten en programma's binnen uw organisatie.

Deze dienstverlening omvat ondersteuning op projecten, portfolio's en programma's binnen de volgende kennisgebieden:
  • secretariaat & administratie
  • risico- & issuemanagement
  • planning- & afhankelijkheden
  • procedures & kwaliteit
  • stakeholdermanagement & communicatie
Wij verzorgen ook:
  • maatwerk projectmanagement-trainingen
  • maatwerk inter-, intranet trainingen
  • coaching en begeleiding van projectmedewerkers
  • erving en selectie van nieuwe projectmedewerkers

Verder beschikt Project Support Office over standaard projectsjablonen, handboeken, procedures e.d. die geraadpleegd kunnen worden binnen het project. Project Support Office werkt veelal volgens de gangbare richtlijnen binnen de branche en medewerkers zijn bekend met Prince2, p3o, MSP, MoP, Scrum en zeer ervaren met de gangbare kantoor- automatiseringspakketten zoals MS Word, Excel, Power Point, Project, Sharepoint en natuurlijk is het nieuwe werken hen niet vreemd.

Wij helpen u bij de inrichting van uw eigen projectbureau, indien nodig leiden wij uw medewerkers op en zodra het mogelijk is dragen wij het projectbureau aan u over.

De toegevoegde waarde ligt in een efficiëntere en effectievere uitvoering van het project.

Door vanaf de beginfase een degelijk beheerssysteem op te starten die gebaseerd is op simpele en gestructureerde uitvoering is de slaagkans van het project/programma groter en zullen de kosten van het project lager zijn.

Voor een aantal concrete voorbeelden verwijs ik u graag door naar: Projecten