Projecten van Project Support Office

« vorige
 

Herinrichting van het projectbureau

Herinrichting van het projectbureau voor een ERP-implementatie bij een internationale handelsorganisatie.

Bij de implementatie van een zeer omvangrijk ERP-systeem kunnen na lange periodes de projectinformatie zo omvangrijk worden dat het moeilijk wordt er de juiste iformatie uit te kunnen halen. Door bijvoorbeeld een te grote omvang van documenten, geen eenduidig versiebeheer en onduidelijke procedures over de staat van opgeleverde producten, is het mogelijk dat een succesvolle implementatie van een ERP-systeem hierdoor in het gedrang komt en het project onnodig vertraagt.

Binnen drie maanden tijd heeft Project Support Office het projectarchief heringericht, nieuwe procedures opgesteld en een overdrachtsdocument geschreven.Verstuur dit artikel naar een kennis  Artikel uitprinten?