Projecten van Project Support Office

Workshop project secretariaat

Workshop project secretariaat voor TNO Kwaliteti van Leven in Hoofddorp. PSO heeft een workshop gehouden met het secretariaats team. PSO is door TNO Kwaliteit van Leven gevraagd mee te denken over een projectmatige aanpak van het huidige secretariaat bestaande uit 14 secretariaatsmedewerkers.
Lees meer....
 

De dag van de Nederlandse Jazz

In 2007 is Stichting Jazz NL opgericht. Project Support Office was verantwoordelijk voor de ondersteunende werkzaamheden voor de Dag van de Nederlandse Jazz, gehouden in Amersfoort.
Lees meer....
 

Projectbureau Duurzaam Integraal Archiefbeheer (PB DIA)

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) is voornemens haar archiverings-systemen te moderniseren en te verbeteren zodat deze gelijke tred houdt met de digitale informatieverwerking van de bedrijfsprocessen. De basis voor deze modernisering en verbetering zal worden gelegd met het aangeschafte T²-eRecords.
Lees meer....